Sadi janam-janam di preet hai <3
Koi ikk janam da mel nhi
sanu ik duje ton vakh karna...
Kise de vass da khel nhi <3

Leave a Comment