ਸੁਣ ਚਾਵਾਂ ਲੱਦੀਏ ਨੀ ♥∞
ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਲਾ ♥∞
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਞਾਂ ਕਿੰਝ ਮੈ ♥∞
ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾ ਵੈਰਨੇ ਹੀਲਾ ♥∞

Leave a Comment