ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਵਾਦ ਲੈਨੇ ਅਾ
ਨਿੱਤ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਨਟੀਨੀ ਬਹਿਨੇ ਅਾ...
ਸਿਰੇ ਦੇ #ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਾ
ਚਾਹ ਤੇਜ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾਉਦੇ ਅਾ..

Leave a Comment