ਤੜਫਾ ਰਹੀ ਐ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜਾਣੀ
ਜੀਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਏ,,,
ਥੋੜੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰੂ ਉਹ ਯਾਦ
ਪਰ ਸਿਵਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਏ !!!

Leave a Comment