ਹਾਥੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਸਤੋਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ,
ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਵਲ ਅਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ।
ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਅਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, "ਪਿਸਤੋਲ ਕਿਉ ਸੁੱਟਿਆ ?"
.
.
ਹਾਥੀ, "ਤੱਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਸੋਹਣੀਏ ਹੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗਏ " :D :P

Leave a Comment