ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀ ਸਕਦਾ
ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ
ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀ ਸਕਦਾ
ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ... :'(

Leave a Comment