ਹਰ ਇਕ ਲੰਘਦੇ ਪਲ ਨਾਲ
ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ
.
ਕਿਝ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜਾਰ ਚ' ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ
ਉਮੀਦ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਗਈ

Leave a Comment