ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਪੲੀ ਅਾ ਅੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੀ. ੲੇ.
ਤੇਰੇ #ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਰੇਕ ਬੱਜਗੀ
ਨੀ ਯਾਰ ਪੜਦੇ ਤੇਰਾ #ਦਿਲ ਰਹਿ ਗਿਅਾ
ਤੂੰ ਪੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਵਲੈਤ ਭੱਜਗੀ 😘

Leave a Comment