ਲੋਕੀਂ ਸਾਰੇ ਮਖੌਲ ਕਰ-ਕਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਏ
ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਪਤਾ ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫ਼ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਏ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਆਂਦਾ ਏ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਖਾਮੋਸੀ ਕਿੱਥੇ ਏ ?

Leave a Comment