ਕਹਿੰਦੀ:- ਕੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੀ ਲੱਗਦਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ:-
:
:
ਬੀਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ,
ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਫਸਾ ਕੇ... :D :P

Leave a Comment