ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅੜੀਏ ਨੀ,
ਕੋਈ ਗਭੱਰੂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂ ਗਾ,
ਤੂੰ ਕਾਰ ਮਰੂਤੀ ਵਰਗੀ ਨੀ,
ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜੂ ਗਾ :D :P
Na Hasseya Kar Tu Bahuta Adiye Ni,
Koi Gabhru Jaan Gva Ke Beh Ju Ga,
Tu Car #Maruti Vargi Ni,
Koi Self Maar Ke Lai Ju Ga ;) :D

Leave a Comment