ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ #Att ਸੀ,
ਨੀ ਫ਼ਿਰ ਨਿਗਾ ਓਸ ਤੇ ਪੈ ਗਈ___
ਤੂੰ #Feeling ਲੈਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ,
ਨੀ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ Number ਲੈ ਗਈ___

Leave a Comment