ਨੀ ਤੂੰ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ,
ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਐ ?
#Angreji ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ #ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਐ ... :D :P

Leave a Comment