ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ  ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀਏ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀਏ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਖਿੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਨੀ
ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਨੀ <3

Leave a Comment