ਨੀ Tu scooty #pep ਚਲਾਵੇਂ
Asin #Bullet #Splendor chlaun walean chon
Tu #SRK di Fan badi
Asin kalian hit kraun Walean chon...

Leave a Comment