#ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ
ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ...
.
.
.
ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ #ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ
ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਦਲ ਨੀ ਸਕਦੇ... xD :P

Leave a Comment