ਜਿਹਡ਼ਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਰ ਕੇ
ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸੀਤਿ ਤੇ ਦਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ
ਝੂਠ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਅੰਦਰ ਦਾ...

Leave a Comment