ਵੀਡੀਉ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
🙄🤔
ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
😂🤷🏼‍♂️😂

Leave a Comment