ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ
ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ 🤗

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ – ਹੋਰ ਬੇਟਾ,
ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਆ ? 🤔

ਮੈਂ – ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਿ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 😜

Leave a Comment