ਕੁਝ ਲੋਕ #Whatsapp ਤੇ ਬੱਸ
ਦੋ ਹੀ #ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ਇੱਕ – #Good_Morning
ਤੇ ਦੂਜਾ – #Good_Night
ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਦਾਂ
Whatsapp ਦੀ ਦੁਕਾਨ
ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆ 😀😂

Leave a Comment