ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ,
ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੇਸ #ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੜੇ..
#ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ,
ਪਰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਬੜੇ !!!

Leave a Comment