ਯਾਰਾ ਦੇ ਬੱਸ 2 #ਅਸੂਲ ਨੇ____
.
.
.
ਨੰ 1. ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨੀ ਦਿੰਦੇ___
ਨੰ 2. ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਨੀ ਸਮਝਦੇ___ :P

Leave a Comment