ਇੱਕ #YouTuber ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਜੱਜ ਪੁੱਛਦਾ :- ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ
Youtuber - #Channel ਨੂੰ
#subscribe ਕਰਦੋ
ਤੇ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਦਬਾ ਦੇਣਾ
🤦‍♂ 😀 😂

Leave a Comment