ਮੰਨਿਆ ਕੇ #ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਏ
ਪਰ #ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ
ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ
#ਰੱਬ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਝੁੱਕਦਾ
ਇਹ ਗੱਲ #ਯਾਰਾ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ
ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਓ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਓ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ
ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਨੀ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਨਿੱਤ ਪੁੱਛਦਾਂ
ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੀ...

Leave a Comment