ਏਨੀ ਹਵਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੀ ਆਂ ਬੀਬਾ
ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਜਿਦਾਂ
.
.
.
.
.
.
.
ਪਾਥੀ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ :v :P

Leave a Comment