ਇਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ #Pendu ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ
ਓਥੇ  ਇਕ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਕਹਿੰਦੀ :- 'I #Like U' ;)
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ : ਪਰਾਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ....
ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ
#Facebook ਦਾ #Status ਨੀ #Like ਕਰਦਾ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੀਂ ਫਿਰਦੀ ਆਂ
ਕੁੜੀ #Shocked ਮੁੰਡਾ #Rocked :P

Leave a Comment