ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ :
ਅੱਜ-ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਓਂਦਾ ?
.
ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਤਾਂ
ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ "ਨਵਰਤਨ ਤੇਲ" ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ !!! :D

Leave a Comment