ਹੱਸ ਹੱਸ ਮਿਲਦੇ ਗਲ ਜਿਹੜੇ
ਗਲ ਆਖਿਰ ਉਹੀ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ !
ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ !!! ☹

Leave a Comment