ਆਪਣੀ ‪#‎ਜ਼ਿੰਦਗੀ‬ ਦੇ ‪#‎Aim‬ ਨੂੰ ਇਕ ‪#‎Garden‬ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ

ਪਰ ਆਪਣੇ #Aim ਨੂੰ ‪#‎ਅਸਮਾਨ‬ ਵਾਂਗ ਬਣਾਓ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖ਼ੁਆਇਸ ਰੱਖੇ

Leave a Comment