ਇੱਕ #ਨੀਤ #ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀ ਆ 
ਦੂਜੀ #ਮਾਲਕ ਤੇ #ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ  🙏
ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ #Time ਲੱਗੂ ਜਿਆਦਾ ,..
ਪਰ ਅਸੀਂ #ਮੰਜਿਲ ਵੀ ਖਾਸ ਰੱਖੀ ਆ 💕

Leave a Comment