ਤੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ #ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਤੈਨੂੰ ਝਾਕ ਸੀ ਗੈਰਾਂ ਦੀ,
ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ !!!

Leave a Comment