ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾਂ ਕਿ
#ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ
😆😆🙃🙃

ਪਰ ਛੱਡਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ?
ਸਾਰੇ #ਦੋਸਤ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਪੀ ਜਾਣਗੇ
😂😂😂

Leave a Comment