ਧੀ ਹਾਂ #ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ,
ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋ ਸ਼ੋਂਕ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ,
ਇਕ ਤਾਂ #Cute ਲਗਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ,
ਦੂਜੇ ਅੱਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਖਰੇ ਨੇ 😊

Leave a Comment