ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ
ਕੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਟੌਹਰ ਜੀ ਕਢ ਕੇ College ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਅਾ
ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ
ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ-2 ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ
ੲਿਹ ਦਿਲ Simple ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ
ੲਿਸ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ Set ਹੋ ਜੇ... ;) <3

Leave a Comment