ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ💸 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ
🤔🙄
ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਨਾ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਤਾ🐕‍🦺
😂😂😂

Leave a Comment