ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ, ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ,,,
ਦੇਖ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ
ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੋਣਾ…

Leave a Comment