ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਫੇਯਰ ਲਵਲੀ ਲਾ ਕੇ
ਗੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 🤷

ਜਵਾਕ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ
ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ
ਪਾਪਾ ਪੇ ਗਿਆ ਹੈ 😂😂

Leave a Comment