ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ #ਬਰਫੀ
.
.
.
.
.
ਠੰਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਜੱਫੀਆ
ਹਾਏ ਰੱਬਾ! ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਠਰਕੀ :P :D

Leave a Comment