ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ
ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ...
ਅੱਜਕੱਲ ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਏ...
ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਗਭਰੂ ਗੁਆ ਕੇ
ਹੁਣ ਮਰਜਾਣੀ ਰੌਂਦੀ ਏ....

Leave a Comment