ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਇਸ #ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ,
.
ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ #ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ
ਪਰ #ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ.... :(

Leave a Comment