ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ VANGU
ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੀ ਵਾਅਦੇ TERE ਸਾਰੇ ਮੁਟਿਆਰੇ !!!
ਸਾਨੂੰ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਥੋੜ TERE ਬਾਦ Vi ਨਹੀਂ
TERE ਆਓਣ ਤੋ ਪਹਿਲ਼ਾ Vi ਮੈਂ ਲ਼ੈਦਾ ਸੀ NAZARE.!!! ;) :D

Leave a Comment