ਕਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੀ ਕੀਤਾ ਓਹਨੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,

Number ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੇਤੇ ਸੀ ਓਹਨੂੰ,

ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ,

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ.......... :(

Leave a Comment