ਰਾਤਾਂ ਵਾਲੀ #Neend ਉੱਡ ਗਈ ,
ਨਵਾਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਜੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ,,
.
.
.
.
kuDi ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਉ ਰੱਬ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ #Love ਹੋ ਗਿਆ... !!! :P

Leave a Comment