ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ #ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗਵਾ ਤਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ
ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ #ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ
ਪਰ ਪਾ ਕੇ ਖੋ ਦਿਤਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰ
ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਰ ਮੈਂ ?
 

Leave a Comment