ਕਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ,
ਹੋਵੇ ਭੋਰਾ ਨਾ #ਗਰੂਰ…
ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਐਸੀ #ਕੁੜੀ,
ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ..!!!

Leave a Comment