punjabi status Punjabi Status

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ
ਜੀ ਲਵੋ ਦੋਸਤੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ !!!

Punjabi Status Punjabi Pictures Punjabi Wording Rana Ranbir

Leave a Comment