ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਬੋਰ
ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਬੋਰ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ੋਰ
ਉਹਨੂੰ ਦਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਖੋਰ


na sade kol 32 bore
na sade kol 36 bore
par jehda sade muhre mchauda shor
ohnu dayida pani di jhagg vangu khor

Leave a Comment