ਭੁੱਲ ਗਏ ਚਾਟੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਧਾਣੀਆਂ
ਹੁਣ ਕੀਹਣੇ ਦੁੱਧ ਤੋ ਮਲਾਈਆ ਲਾਹ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ
ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਹਿਕ ਉੱਡ ਚੱਲੀ ਐ ਗੁਲਾਬ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ ਕੋਈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ....

Leave a Comment