ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ
ਕਿ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉ ਕਰਾਂ...

Ik din asin saare ik dooje nu
sirf eh soch ke gua bethage
ke oh mainu yaad nahi karde
te main kyon karaa...

Leave a Comment