ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ #ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ,
ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ Wrong ਕਰਦਾ ,
.
.
Pind ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ
ਪਰ #ਗੱਬਰੂ PB 13 ਨੂੰ Belong ਕਰਦਾ !!!

Leave a Comment